Vymáhání pohledávek

  • Důrazné a důsledné vymáhání pohledávek všemi účelnými právními prostředky
    (od sepsání předžalobní výzvy přes soudní řízení až po zajištění exekuce exekutorem)
  • Prevence vzniku nevymahatelných pohledávek (sepisování kvalitních smluv o zápůjčce či
    o úvěru, vyjednávání a sepisování kvalitních zajišťovacích instrumentů  - zástavní smlouvy, směnky, dlužní úpisy, zajišťovací převody práva apod.)
  • Profesionální a důsledné zastupování klienta v soudních řízeních, včetně insolvenčního řízení a incidenčních sporů
  • Kompletní právní poradenství věřitelům i dlužníkům