Správní právo

  • Kompletní právní poradenství a zastoupení ve správních řízeních ve většině oblastí správního práva, zejména:
  • Stavební právo
  • Právo životního prostředí
  • Energetika
  • Přestupky
  • Právní zastoupení v soudních řízeních ve správním soudnictví