Soudní spory a řízení

  • Profesionální zastoupení klientů v soudních sporech a dalších řízeních
  • Důsledné a důrazné prosazování zájmů klienta všemi účelnými právními prostředky
  • Profesionální odhad šancí na úspěch ve sporu včetně orientačního vyhodnocení, zda je
    v dané situaci vhodnější vést soudní spor či hledat jiné řešení
  • Profesionální a důsledné zastoupení klientů v mimosoudních vyjednáváních či při hledání kompromisních řešení (ukáže-li se to jako účelné)
  • Sepisování profesionálně zpracovaných předžalobních výzev, upomínek a reklamací