Právo nemovitostí

  • Kompletní právní služby a poradenství u všech typů realitních transakcí
    (pozemky, domy, byty, průmyslové objekty, sklady, zemědělská půda a další)
  • Právní prověrky nemovitostí před jejich koupí, identifikace případných právních vad a rizik (due diligence)
  • Vyjednávání, sepisování a revize kupních, darovacích, rezervačních a veškerých dalších smluv týkajících se převodů nemovitostí
  • Vyjednávání, sepisování a revize nájemních a podnájemních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, spoluvlastnických smluv a dalších smluv týkajících se užívání nemovitostí
  • Profesionální a důsledné zastoupení ve veškerých sporech týkajících se nemovitostí
    (spory o určení vlastnictví, sousedské spory, žaloby na vyklizení nemovitostí apod.)