Pracovní právo

  • Kompletní právní poradenství v oblasti pracovního práva
  • Vyjednávání, sepisování a revize pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dohod a dokumentů
  • Sepisování výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru a dalších dokumentů
    souvisejících s ukončením pracovního poměru
  • Profesionální zastoupení v soudních sporech, důsledné prosazování zájmů klienta