Obchodní a korporátní právo

  • Vyjednávání, sepisování a revize všech typů obchodních smluv
  • Právní konzultace a poradenství, sepisování stanovisek, identifikace nejvhodnějších řešení
  • Zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s. a další)
  • Převody obchodních společností
  • Další úpravy v obchodních společnostech (změny zakladatelských dokumentů, výměny osob ve vedení, přeměny, změny sídel apod.)
  • Právní prověrky stavu obchodních společností, due diligence