Občanské právo

  • Vyjedenávání, sepisování a revize smluv ve všech oblastech občanského práva
  • Právní konzultace a poradenství, sepisování stanovisek, identifikace nejvhodnějších řešení
  • Předcházení sporům, prevence vzniku nevymahatelných pohledávek
  • Vymáhání náhrady škody, smluvních závazků, bezdůvodného obohacení a dalších plnění
  • Zastupování v soudních sporech
  • Mimosoudní vyjednávání