Ceny

Odměnu za právní služby lze dohodnout několika způsoby, zejména:

  • Hodinovou sazbou
  • Konkrétní částkou za určitou službu
  • Podílem z úspěchu ve věci (u soudních sporů)

Není-li s klientem dohodnuto jinak, použije se hodinová sazba.

Hodinová sazba

Základní výše mé hodinové sazby činí od 1 500,- Kč do 2 000,- Kč za hodinu podle složitosti a náročnosti případu.

Cena úvodní konzultace činí 1 500,- Kč za hodinu, nedomluvíme-li se jinak.
Poté se dohodneme na výši hodinové sazby za další služby ve shora uvedeném rozmezí.

Konkrétní částka

Některé právní služby lze poskytnout za předem dohodnutou konkrétní částku namísto hodinové sazby. Jedná se zejména o služby, u kterých lze předem poměrně přesně odhadnout rozsah práce advokáta. Orientační příklady takových cen jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Podíl z úspěchu ve věci

Přichází v úvahu ve specifických případech na základě individuální dohody s klientem, zejména
u soudních sporů. Lze jej rovněž kombinovat se sníženou hodinovou sazbou.